من حجابم را دوست دارم

چادر سر کردن بلدی نمی خواهد،عشق می خواهد💖

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است
نویسنده : عاصمه شعبانی - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٥
 

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است

بشنو از چادر که در توصیف زن

تار و پودش با تو می گوید سخن


حفظ چادر حفظ دین و مذهب است

بشنو از چادر که در توصیف زن

تار و پودش با تو می گوید سخن

در کلاس حفظ تقوا و شرف

دختران درند و چادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است

آن که زن را زینت دهد آن چادر است

حفظ چادر در سرای اقتدار 

دختران را هست تاج افتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است

شیوه ی زهرا و درس زینب است

حفظ چادر سد فحشا می شود

رو سفیدی نزد زهرا می شود

حفظ چادر چاره ساز کار هاست

حافظ گل از هجوم خار هاست

خواهرم چادر برایت زینت است

بهترین گوهر حجاب یک زن است