من حجابم را دوست دارم

چادر سر کردن بلدی نمی خواهد،عشق می خواهد💖

دست و پا گیر
نویسنده : عاصمه شعبانی - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

دست و پا گیر است...

بله همین چادر را میگویم....

دست و پا گیر است...

اصلا نمیگذارد....

نمیگذارد آزاد باشم...

از وقتی چادر سرم میکنم هرگز نتوانستم به راحتی قبل قهقهه هایی را که شبیه شیطانم میکرد بزنم...

دست و پای هوس هایم را خیلی بست.

محدودم میکند...نمیگذارد از خدا دور شوم.

هر وقت میخواهند دستم را بگیرند که از فاطمه(س) جدایم کند به دست و پایم می پیچد...

از وقتی این پارچه سیاه را روی سرم انداختم شیطان ها عزادار شدند...

نه نمیشود...

تا وقتی این پارچه سیاه روی سرم هست نمیتوانم به زینب(س) پشت کنم...

َ

منبع: سنگریها