حجاب یعنی همین

پدر پرسید:دخترم،چرا برای گوشیت قاب خریدی؟

دختر پاسخ داد: برای این که از گوشیم در برابر ضربه و اسیب محافظت کنه.

پدر گفت: گوشیت رو زیبا هم میکنه؟

دختر جواب داد: بله ولی حتی اگه هم نکنه چون ازش محافظت میکنه،ارزشش رو داره.

پدر لبخندی زد و گفت: حجاب یعنی همین.

/ 2 نظر / 30 بازدید
سمیرا یافتیان

عاصمه خانوم گل خییلی زیبا می نویسی و خیلی پرمعنی خدا شما را برای خانواده حفظ کند