به حجابت مغرور باش دختر زیبای سرزمین من

سرت را بالا بگیر و به حجابت مغرور باش ای دختر زیبای سرزمین من.


 
سیاهی چادرت می ارزد به قرمزی هزاران لب و گونه آرایش شده.


 
پس به حجابت افتخار کن، به چادرت افتخار کن.
 

و بی توجه به اینکه چه درباره ات بگویند.


بدان که زیباترین هستی.
 

بگذار که نجابتت مایه فخر خداوند باشد از داشتن چنین بنده ای .

/ 2 نظر / 39 بازدید
محمد داداشی

چادر و مقنعه ای که قامت کوچـــک.چهــره ی نجیب دخترکــان معصوم را می آراید تار و پـــود حجاب و متانت در بزرگســـالی است. نهال عشق به حجـــاب و عفت را از کودکـــی در دل فرزندانمان بکاریم تا در بزرگــــی ثمر دهد.

فاطمه غزاله

افتخار می کنمکه خداییمثل تو دارم رعایت حجاب وانجام واجبات برای خود من است تویی ه بزرگواری وبه کاری که برای خودم هم می کنم افتخار می کنی خدا جون