امل کیه ؟!

48359904459944353255.jpg

 
گفت: آخه این چیه سرت کردی؟! مثل اُمُّل ها...


مثل اینکه قرن ۲۱ ایم ... شبیه مردم عصر حجر می گردی!!


گفتم: واقعاْ ؟! عصر حجر یعنی کِی ؟!

گفت: چه میدونم... ۱۴ قرن پیش!

گفتم: ۱۶ قرن پیش عصر حجرتره یا ۱۴ ؟!

گفت: معلومه ۱۶

گفتم: پس شما با این حساب باید اُمُّل تر باشید که مثل مردم ۱۶ قرن پیش می گردید!


اونم زمانی که بهش می گفتن عصر جاهلیت!! دیگه از اسمش هم پیداست که چقدر اُمُّلیه...

دیگه پی اش رو نگرفت گذاشت رفت...
.
.

.
«و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی - احزاب ۳۳»

و به همسرانت بگو خود را مانند زنان جاهل نیارایند

45502397823415981452.jpg     

  رخــت زیبــای آسمــــانــی را

                      خواهـرم با غــرور بر سـر کــن

                                              نه خجـالت بکــش نه غمگــین بــاش

                                                                      چــــادرت ارزش است بــاور کن

منبع: سلام علی آل یاسین

/ 6 نظر / 34 بازدید
ال یاسین

وقتی مشکی مد باشه خوبه! وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خوبه! وقتی رنگ عشقه خوبه ! وقتی رنگ کت و شلوار باشه باکلاسه! وقتی رنگ لباس شب تو مهمونیا مشکی باشه با کلاسه! اما.... وقتی رنگ چادر من مشکی شد بد شد! افسردگی میاره.... دنبال حدیث و روایت میگردن که مشکی مکروهه! مشکی تا جایی که برای لباس های شما بود خوب بود و باکلاس حالا که به ما رسید بد شد! من و متهم میکنید به افسردگی و دل مردگی و من توی زندگی دنبال لحظه ای هستم که افسردگی گرفتم به حکم شما! چرا حجاب رو مساوی با افسردگی میدونید؟؟؟!!! دوست دارم چادر مد بشه مشکی رنگ عشق باشه عشق به خدا و بدون افسردگی.....!!!! مشکی رنگه عشقه مثل رنگ چادرم

ال یاسین

وقتی مشکی مد باشه خوبه! وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خوبه! وقتی رنگ عشقه خوبه ! وقتی رنگ کت و شلوار باشه باکلاسه! وقتی رنگ لباس شب تو مهمونیا مشکی باشه با کلاسه! اما.... وقتی رنگ چادر من مشکی شد بد شد! افسردگی میاره.... دنبال حدیث و روایت میگردن که مشکی مکروهه! مشکی تا جایی که برای لباس های شما بود خوب بود و باکلاس حالا که به ما رسید بد شد! من و متهم میکنید به افسردگی و دل مردگی و من توی زندگی دنبال لحظه ای هستم که افسردگی گرفتم به حکم شما! چرا حجاب رو مساوی با افسردگی میدونید؟؟؟!!! دوست دارم چادر مد بشه مشکی رنگ عشق باشه عشق به خدا و بدون افسردگی.....!!!! مشکی رنگه عشقه مثل رنگ چادرم

ال یاسین

تــــو روحَــــــم رآ مـــی آرایـــی نــــه تَن ِ نَحیــــفَ و خــــاکی ام رآ بر سرم که مـــــــی گُــذآرمت رهــــآ می شوم از تمـــآم ِبنــــدهــآی اســــآرت ـ دُنـــیآ و کنـــده می شومـ از این زَمـــینِ خـــــــآکی و سبُـــک مــی شوم از تمــــآم وابستگـــــی هــــآیِ تَـــن و اوج می گیـــرَم تــــــآ خُــــــــدآیی شُـــدن

مریم

از این پست کیف کردم . عالی بود . جواب دندان شکنی پیدا کردم برای کسانیکه چادرم را همیشه به سخره میگیرند و مرا امل میخوانند .

عالی بود خیلی مرررسی واقعا ممنون