حجاب...

منبع: وبلاگ زیبایی عشق

/ 2 نظر / 11 بازدید
عبدین

بت عالیه خیلی خوشم امد به وبم سر بزن[لبخند]

ال یاسین

وقتی مشکی مد باشه خوبه وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خوبه وقتی رنگه عشقه خوبه! وقتی رنگ کت وشلوار باشه باکلاسه! وقتی لباسهای شب تو مهمونی باشه باکلاسه! اما . . . وقتی رنگ چادر من مشکی شد بد شد! افسردگی می اورد! دنبال حدیث وروایت میگردند که مشکی مکروهه. . . مشکی تاجایی که برای لباسای شب شما بود خوب بودو باکلاس ،به ما که رسید بد شد! منو متهم میکنید به افسردگی ودل مردگی و من توی زندگی دنبال لحظه ای هستم که افسردگی گرفتم به حکم شما! چرا حجاب را مساوی افسردگی میدونید؟!! دوست دارم چادرم مد شود مشکی رنگ عشق باشد عشق به خدا بدون افسردگی! رنگ چادر من زیباترین رنگ دنیاست.