انسان بودن

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ...

" انسان بودن "، خود نهایت بزرگی است.

می توان ساده بود ولی انسان بود

به همین سادگی ... 

 


/ 2 نظر / 31 بازدید
فاطمه غزاله

اشرف مخلوقات بودن لیاقت می خواهد سعی کنید کاری نکنید که کسی بگوید خدا یا این دیگر چیست که آفریدی که خدا ی مهربونم نارا حت میشه چون همتون رودوست داره ( اینو اول به خودم میگم)