به بهانه پیاده روی اربعین

 

افسران - گر ندانی به کدامین حرم اول بروی!!

 

گفت کسی زائر صاف و سـاده
راه دراز اسـت چرا پیاده؟
عقل چه خوب است در آدم بُود
وسائـل سفر فراهـم بُود
گر چه سفر سوی هدف میکـنی
عمر عزیز است،تلف میکنی
گفتمش ای عاقل شیرین سخـن
مـهرفزایـنده هر انجـمن
حال بگویـم که چـرا میـروم؟
از چه بدین مرکب پا میروم؟
بـنـده بـی عـزم و اراده منـم
عقل سوار اسـت و پیاده منم
تا که به زیـر آورم این نفـس را
پای نـِهم بر سر و روی هوا
تا که شود مرکب مـن نفس دون
تا که خدا خواهد گردد زمون
دسـت تـعلق زسوی الله کـشم
جاده شود نفس و بر آن پا کشم
ذائـقه نـفس پـر از مـِیکـنم
عـمر عزیز است تلف کی کنم

***************************
نام من سرباز کوی عترت است
دوره آموزشی ام هیئت است
پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار
سر درش عکس علی با ذوالفقار
ارتش حیــدر محــل خدمتم
بهر جانبازی پی هر فرصتم
نقش سردوشی من یا فاطمه است
قمقمه ام پر ز آب علقمه است
رنــگپیراهــن نه رنــگ خاکــی است
زینب آن را دوخته پس مشکی است
اسـم رمز حمله ام یاس علــی
افسر مافوقم عباس علی

***************************
ما رانبی قبیله سلمان خطاب کرد
روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

از ما بترس،طایفه ای پر اراده ایم
ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم

دیدند صلابت تو پابرجا ماند
انگشت تحیر به لب دنیا ماند

والله به تاریخ نخواهندنوشت
سید علی خامنه ای تنها ماند
 
*************************

 

/ 8 نظر / 128 بازدید
نگار

سلام وبتون عالیه لطفا به منم سر بزنین

بهنام

ممنون بخاطر این پست زیبا

تاکرببلا هست زمین راعشق است

سلام لینک شدین .... یا علی

کوله پشتی

ان شاء الله به زودی همگی زائر کرب و بلا باشیم[گل]

سی سیب

خدا اجرتان دهد وبلاگتون خیلی پر محتواست.