/ 1 نظر / 32 بازدید
فاطمه غزاله

آهای آدما خدا بیش تر از همه نگران شماست آهای آدما خدا باهمهیکارای بدمون بازم خشمگین نمیشه آهای آدما خدا از چیزی نمی ترسه یار شماست آهای آدما... یکم بندگی کنید تا خدا را کنار مشکلاتتان ببینید