چادر من

چـادرِ مـن

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …

نـه لبـاس متهمـان دادگـاه و زنـدان هـا

چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …

سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

chadore-man.Www.Shabhayetanhayi.ir

  طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …

بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!

chadore-man.Www.Shabhayetanhayi.ir

  گـاهـی کـه چـادرم خـاکـی میشـود …

از طعنــه هــای مــردم شـهــر

یاد چفیـه هـایی می افتـم …

که برای چادری ماندنم …

خــونـی شدند …!

payam-shahid.Www_.Shabhayetanhayi.ir_

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

/ 0 نظر / 10 بازدید