همه ی خانم های ایرانی ملکه هستند


چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانیش می گه:

چرا خانم های ایرانی نمی تونن با مرها دست بدن یا لمسشون کنن؟!

یعنی مردهای ایرانی انقدر کارنامه ی خرابی دارند و نمی تونن خودشون رو کنترل کنن؟!!

همایون لبخند معناداری می زنه و می گه :ملکه ی انگلیس می تونه با همه دست بده ؟

و هر مردی می تونه ملکه  رو لمس کنه؟

چارلز جا می خوره و می گه :نه معلومه که نه ملکه یک فرد عادی نیست،همه که نمی تونن با ملکه در ارتباط باشن یا حتی با ملکه دست بدن.

همایون بدون مکث می گه همه ی خانوم های ایرانی ملکه هستند./ 0 نظر / 9 بازدید