اعیاد شعبانیه

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

اعیاد شعبانیه مبارک

/ 1 نظر / 32 بازدید
کوله پشتی

خوبی خوشگلم..؟؟؟چه وب خوبی داری مهربون..[قلب]